• English
  • български

На 12 април 2019 г. в Семеен център „Еквилибриум“ се проведе информационна конференция, посветена на резултатите и перспективите пред първия в страната Интерактивен семеен център на „Еквилибриум“ – „В света на ранното детство“, създаден по проект с финансовата подкрепа на фондации Велукс. Дейвид Бисет- ръководител на проекта – разказа историята на центъра, вдъхновена от партньорството с шотландски и шведски съмишленици. Над 170 семейства са участници в тази история на центъра от неговото откриване през септември 2017 г. Играта на децата и взаимодействието деца-родители са едни от основните принципи, на които стъпва Семейният център. Външната оценка на дейността му, направена от д-р Весела Банова отчита различния подход в работата с родителите с акцент върху автономността на децата и способността им да се справят самостоятелно с различни ситуации, които им помагат да се учат и откриват света. Контактът със специалистите в центъра е неформален и необременен от йерархични или бюрократични бариери.
На конференцията бе представен и новия проект на „Еквилибриум“, който надгражда и разширява действието на досегашния. Проектът „Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа – България“ е в партньорство с Виа колеж – Дания.
В проекта са включени две пилотни детски градини от Русе – „Снежанка“ и от София – „Братя Грим“, които ще се опитат да пилотират датски практики в педагогиката в ранна детска възраст.
Директорът на детска градина „Снежанка“ – Екатерина Иванова представи впечатленията си и снимки от работното посещение на детски градини в Дания. Разликата между българската и датската система са огромни, но не са непреодолими. Тя и екипът й са вдъхновени да въведат стъпка по стъпка малки промени в обстановката и подходите в детска градина „Снежанка“. Една от първите стъпки ще бъде изравняването на нивото дете – учител, т.е. учителите чисто физически да са по-близо до децата, сядайки до тях на земята, а следващата стъпка ще бъде ориентирана към промяна в пространствата в детската градина, така че да се обособят кътове, които децата да имат свободата да избират с какво да се занимават и да играят повече.
Проектът предвижда 24 обучения за педагозите от двете детски градини в рамките на 3 години от преподаватели и експерти от Дания, които ще им помагат да въвеждат желаните промени, така че заниманията за и с тях да са в синхрон с етапите на ранното детско развитие и нуждите и потенциала на всяко отделно дете.