• English
  • български

На 24-ти април част от екипа на „Еквилибриум“ даде на аудиторията ни в София възможността да се запознае с акцентите в работата ни с деца и техните семейства.

Обяснихме и защо „репертоарът“ ни се развива в посока работа с много малки деца, техните родители, учители и специалисти в грижата за децата, за да насърчим изследването на практики, съобразени с етапите на детското развитие.

Събитието се състоя в Дома на Европа, а наш домакин беше евродепутатът Момчил Неков. Г-н Неков наскоро подпомогна кампанията ни по фондонабиране и е привърженик на нещата, които правим.

Публиката ни се състоеше от наши съмишленици и колеги, работещи в сферата на грижата за децата, както и правителствени експерти. Датското посолство беше представлявано от Вася Найденова, административен заместник на датския посланик. Фокусът на нашата конференция – ранно детско развитие и свързаните с него практики и образование – е подкрепян от Фондации „Велукс“, Дания, заедно с Шотландия и Скандинавският регион помагат на Европа да намери начини да позволи на децата да учат, както са създадени да учат – чрез свободна игра и изследване. Ние следваме техния пример.

„Еквилибриум“ работи с различни деца от всички възрастови групи. Много от тях имат специални потребности. Събитието ни беше планирано така, че да ни позволи да предадем цялата истина, която лежи под повърхността на работата, която вършим. За да ни помогнат в това начинание, с нас бяха и група деца от ОУ „Иван Вазов“ (Джу-Джу, Лекси, Ка-Ка, Сопи и Онзи-там) заедно с нашия млад посланик, Руууууми. (Дейвид е част от тяхната банда, оттам и прякорите.)

Понякога децата казват нещата по-добре от възрастните. Този път те използваха така наречената техника „театър на сенките“ (вж. снимката).  Те показаха на хората от публиката огромната разлика между грубите и негативни отговори и топлите и позитивни реакции, които всички деца заслужават да получават от възрастните. Те завършиха представянето си с изпълнението на песента, създадена изцяло от деца, „Аз имам право на това“, която се превърна в химн на „Еквилибриум“.

Събитието беше умело ръководено от нашите технически експерти, Елена (Програмен директор на ЕК) и Галя (Изпълнителен директор на ЕК), които мъдро вплитаха заедно темите и сюжетните линии, представени от другите оратори. Милена разкри какво се случва в най-новата от десетте услуги, които управляваме – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа. Въпреки това, ние се фокусираме върху всичко, което може да бъде направено, за да може, колкото е възможно по-скоро, тези деца да бъдат със семействата си. Ние също така осигуряваме дневна грижа за деца със специални потребности и подкрепяме техните майки и бащи.

Петя разказа историята на Алек, едно от децата в новия център. На екрана зад нея серия от снимки показаха голямата промяна на Алек в следствие от положените за него грижи. Също толкова впечатляваща е и трансформацията на Силвия, която живее в един от нашите центрове за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания. Нейната история беше разказана от Валерия.

Може да се каже, че закриването на институции за деца с умствена изостаналост беше провокирано от изобличаването на трагичните условия на живот на децата от дома в Могилино. Грижим се за част от тези деца. Вече младежи, те са здрави и щастливи и живеят добре, както се видя от снимките, които показахме.

След като гостите ни бяха помолени да напишат една дума, която асоциират с ранното детство, те изгледаха кратко филмче на харвардския университет, което разкрива щетите върху невронните връзки в мозъка, причинени от „токсичния стрес“ в ранно детство. Дейвид продължи с темата „Какво означава да овластим едно дете?“. Използвайки съвременно ноу-хау по когнитивна психология и детско развитие, той обясни уникалността и потенциала, които притежава всяко дете и влиянието на стреса върху реализирането на този потенциал. Главен фактор в причиняването на стрес е лишаването от богати и разнообразни възможности за учене чрез свободна игра. Обучението и грижата за най-малките не бива да допринася за този стрес. Това обаче се случва твърде често, тъй като не се използват практики, съобразени с различните етапи на развитие. Целта на „Еквилибриум“ е да насърчи тези практики в България, създавайки първия в страната интерактивен център „В света на ранното детство“.

Последните ни дейности с ромската общност се фокусират върху взаимодействието на деца, родители и експерти чрез игра. Представихме кратък филм, който демонстрира как работата ни с децата е вдъхновена от учението на Фридрих Фрьобел.Донесохме „фрьобелиански“ практики от Единбург в България. Смятаме, че Фрьобел би одобрил дейностите, показани във филмчето, заснето в един от центровете за настаняване от семеен тип за младежи. Показваме контраста между нещата, които ги правят щастливи и тъмните и плашещи преживявания, които са имали в институциите.

Може да сме експерти в работата с деца в риск, но сме застъпници за всички деца.

Огромни благодарности на Тео, мултимедийният експерт от Арена Медиа и на нашия шофьор, който показа изключително търпение.

Много благодарности и на Ванко и Цецо за тяхната организационна подкрепа.