• English
  • български

В Центъра за работа с деца на улицата към Комплекса за социални услуги бе отбелязан денят на народните будители.

За децата бе подготвена поредица от интерактивни образователни занимания. Чрез мултимедийна презентация и последвалата дискусия те си припомниха и научиха нови неща за народните будители. Участниците бяха любознателни и имаха допълнителни въпроси. С голямо старание и желание децата изготвиха тематични табла по групи – „Будители-революционери” и „Будители-книжовници”. Последваха практически упражнения и изготвяне на флайери, които малко по-късно по традиция децата раздадоха на случайните минувачи в града като им отправяха поздрав за празника.

Празничния ден приключи с посещение на Къща музей „Баба Тонка”, където децата се запознаха с живота и делото на Тонка Обретенова и нейните деца.