• English
  • български

Нашите постижения в развитието на специализирана приемна грижа в подкрепа на процеса на деинституционализация можете да видите във филма „Необикновени приемни родители на необикновени деца“.

Вижте филма и за подробности, вижте текущите резултати в годишните доклади