• English
  • български

„Еквилибриум“ работи целенасочено върху генериране на допълнителни ресурси, извън държавно делегирания бюджет, за да подобрява непрекъснато качеството на дейностите, услугите и подкрепата, които предоставя на уязвимите деца и семейства, с които работи.

Благотворителен Базар Без Аналог е уникална формула за фондонбиране, с която се обединяват ресурсите на много външни за организацията участници, съмишленици, широката общественост и се повишава публичния имидж на организацията, а това води до развиване на доверие от страна на общността и приобщаването им към мисията на доставчиците на социални услуги. В Благотворителен Базар Без Аналог вземат участие огромен брой външни участници, доброволци, ученици от русенски училища, студенти от Русенски университет приемни родители, осиновители и кандидат-осиновители, децата, потребители на услугите в комплекса за социални услуги и семейства от общността. Събитието получава винаги огромен публичен отзвук и в резултат на това се набират не само така необходимите средства, но и се популяризира мисията на организацията, насочена в подкрепа на деца и семейства в уязвима ситуация.

Пряк резултат от Благотворителния Базар Без Аналог е и това, че организацията ни е търсена от граждани и фирми, които почти ежедневно ни предоставят дарения в натура – дрешки, аксесоари за бебета, колички, проходилки, мебели – втора употреба и др. Разпознават ни като доверен посредник, който да предостави нужното на съответното дете и неговото семейство.

Предоставят ни рехабилитирана техника – компютри, клавиатури и мишки и др. за децата от Центъра за работа с деца на улицата.

Резултати към октомври на 2015 г.

  • Проведени са 6 издания на Благотворителен Базар Без Аналог.
  • Обезпечаване всяка година на  летните лагери на децата с увреждания от „Розовата къща“, на децата и младежите с увреждания от Центровете за настаняване от семеен тип „Любов“ и „Надежда“ , на децата от Центъра за работа с деца на улицата, както и пролетните и летните им програми, клубовете по интереси в Комплекса и за други групи деца, с които работим извън него.
  • Осигурена материална подкрепа за най-нуждаещите се и уязвими деца и техните семейства, която се генерира от дарения в натура (детски дрехи, колички, легълца, столчета, мебели, хранителни продукти и др.), както и закупуване на лекарства, памперси, покриване на транспортни разходи, благодарение на набраните от Базарите средства.
  • Закупено специализирано оборудване за децата и младежите с увреждания.
  • Създадохме и продължаваме да развиваме постоянна Play група за бебета в Комплекса за социални услуги, в която се включват  деца от 0 – 4 г. и техните родители, приемни деца и родители, деца с увреждания и техните семейства.
  • Осигуряване на кинезетерапия за деца с увреждания, включително приемни деца и деца от биологични семейства.

Виж още...