• English
  • български
  • „Управление на социални услуги за деца – ЦОП, ЦРДУ, ЦНСТ”

Обучители: Надежда Петрова, Стефка Петева

Дни за провеждане: 15.10. и 16.10.2015 год.

2.  „Обучение за обучители”

Обучител: Янка Делева, Стефка Петева

Дни за провеждане 29.10 и 30.10. 2015 год.

3. „Работа в екип – можем ли и как?”

Обучители:Светла Межри, Елена Петкова

Дни за провеждане:05.11. и 06.11.2015 г.

4. Фондонабиране без аналог”

Обучител:Галина Бисет, Елена Петкова

Дни за провеждане:26.11. и 27.11.15 г.

5. „Осиновяването през призмата на защита на най – добрия интерес на детето”

Обучители: Янка Делева и Надежда Петрова

Дни за провеждане: 22.10. и 23.10.15 год.

6. „Подобряване на качеството на социалните услуги чрез активна политика за фондонабиране и изграждане на публичен имидж”

Обучители: Галина Бисет и Елена Петкова

Дни за провеждане: 19.11. и 20.11. 2015 г.

7. „Игротерапия, аромотерапия и куклотерапия”

Обучители:Галина Бисет, Елена Петкова, Милена Влахова

Дни за провеждане:03.12. и 04.12.15 год.

 

За повече информация на www.eq-bg.org

Лице за контакт: Стефка Петева; тел. 0884624587; s.peteva@eq-bg.org

СНЦ „Еквилибриум”