• English
  • български

Новини

Воден рай за децата от Розовата къща в Русе

В началото на месец февруари 2019 г., представители на една от дарителските фирми от акция „Плюшено мече“ – фирма Ера посетиха Центъра за настаняване от семеен тип „Розовата къща“, управлявана от „Еквилибриум“ и запознаха се с децата. Те  съдействаха за осъществяването на контакт с г-н Русев, създател на Фондация „Александър Русев“, посветил живота си на плуването. Той също посети Розовата къща, видя децата и се ангажира да водим при него деца…

folded-arrow1

Сиана Войкова от СУЕЕ “Свети Константин-Кирил философ” – гр. Русе от 2 А клас мечтае да помага на деца в неравностойно положение.

Но тя не просто мечтае, а действа. За целта събира капачки, които предостави днес в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе. Сиси продължава с голямо усърдие да събира още отпадъци, като обещава да привлече към каузата и свои връстници. Очакваме, че ще зарази с ентусиазма и добротата си още малки Благотворци!

Благодарим ти, Сиси!…

folded-arrow1

На 20 декември, деца и родители, клиенти на КСУДС, с огромно нетърпение очакваха да пристигне дългобрадия старец. Той обаче се бавеше, което внесе известен смут сред водещата и децата – ами…ако е закъсал някъде? Или пък е решил да не идва тази година?…През GPS бе проследена шейната му и стана ясно, че наближава и скоро ще е при нас. Водещата предложи на децата, докато чакат Дядо Коледа да пристигне, вместо да скучаят – да поиграят.

Забавлението започна с коледна кръстословица,…

folded-arrow1

Коледа с „Любов“ и „Надежда“

И тази година, Дядо Коледа и Снежанка не пропуснаха да посетят най-послушните младежи от двата центъра “Надежда” и “Любов”. На 18 декември те посрещнаха с радост Дядо Коледа и Снежанка и заедно с тях танцуваха, пяха, казваха стихчета… участваха в една истинска Коледна приказка. “Кетъринга” за празника бе подготвен от персонала на двата центъра. Като истинско голямо семейство, за тях и заедно с тях, сътворихме с много любов, топъл, уютен и вълнуващ празник. Всички младежи…

folded-arrow1

Обединени детски услуги  „Слънчо“ – Русе изказва дълбоката си признателност към щедростта, човешката отзивчивост и чувството за благотворителност на сем. Десислава и Теодор Пеневи, както и техни приятели и познати, които осигуриха подаръци и коледен дух на децата със специални потребности, настанени в Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа. Вие не просто подарихте празник, Вие дарихте надежда. Вие сте истински Герои. Вие сте Любов в действие. „Еквилибриум“ благодари за Вашата…

folded-arrow1

“Отвътре навън или за смисъла на човешкото присъствие – опитът на сдружение “Еквилибриум” в управлението на ЦНСТ за деца без увреждане”, представен на конференция в Търговище

На 15.11.2018 г., по покана на НАСО и Община Търговище, Галя Бисет и Надя Петрова взеха участие в национална научно-практическа конференция „Иновации в социалната работа в общността. Съвременни терапевтични и обучителни методи и подходи.” Събитието имаше за цел да създаде пространство и възможности за трансфер на знания и иновации в социалната  практика в България…

folded-arrow1

Под наслов „Аз гарантирам щастливо детство“, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за първа година награждава организации, доставчици на социални и универсални услуги за деца, за изключителното качество на тяхната работа по защита на правата на децата.

Номинациите са в три основни категории – „Значима иновация“, „Успешна промяна“ и „Устойчиво развитие“. „Еквилибриум“ беше номиниран от две общини. Община Русе подкрепи работата ни в семейния център за ранно детско развитие, докато местната власт в Бяла реши, че услугите, които управляваме…

folded-arrow1

На 13 ноември 2018 г. в Зала №2 на хотел „Рила” в гр. София „Международна социална служба – България” и още 5 НПО -фондация „Конкордия – България”, фондация „Сийдър”, сдружение „SOS Детски селища – България”, сдружение „Дете и пространство” и сдружение „Еквилибриум” организираха и проведоха Семинар на тема: „Модели/педагогически концепции на резидентна грижа, които се прилагат в ЦНСТ за деца с и без увреждания, управлявани от НПО”.

Събитието бе осъществено в партньорство с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” като…

folded-arrow1

На 14 ноември експерти на „Еквилибриум“ представиха проект „Гласът на децата“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос  „Транснационално сътрудничество“ във Велико Търново.  

Участие в кръглата маса взеха представители на Отдел „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане“, специалисти от неправителствени организации в града. Проектът  представя опита и добри практики и трансфериране на социални иновации за повишаване капацитета на деца в ранна детска възраст, техните родители и неформални лидери от маргинализирани общности в квартал Средна кула, община Русе от…

folded-arrow1

В Центъра за работа с деца на улицата към Комплекса за социални услуги бе отбелязан денят на народните будители.

За децата бе подготвена поредица от интерактивни образователни занимания. Чрез мултимедийна презентация и последвалата дискусия те си припомниха и научиха нови неща за народните будители. Участниците бяха любознателни и имаха допълнителни въпроси. С голямо старание и желание децата изготвиха тематични табла по групи – „Будители-революционери” и „Будители-книжовници”. Последваха практически упражнения и изготвяне на флайери, които малко по-късно по традиция децата раздадоха…

folded-arrow1