• English
  • български

След въвеждане на извънредното положение на 13 март, основната ни грижа беше да обезпечим 6-те резидентни услуги (центрове за настаняване от семеен тип) с персонал, храна и дезинфектанти. Всички грижещи се и шофьорите ни са над 60 години и с много съпътстващи заболявания.

Маски нямаше, дезинфектантите и ръкавиците поскъпнаха тройно и трудно се намираха. Имаше опасност хората от персонала да се заразят в градския транспорт или докато се редят на опашка за храна. Организирахме транспорт от вкъщи до работа с коли, осигурихме маски и дезинфектанти, витамини и противовирусни добавки както за персонала така и за децата и младежите.

Бързо реорганизирахме работата в 4-те консултативни услуги. В Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) специалистите разговарят и консултират деца и родители по телефона или друг удобен начин за електронна комуникация – има ли заболеваемост в семейството, спазва ли се карантината, как се справят със ситуацията, съществува ли риск от семейно насилие. Ежедневно има дежурни специалисти, които поддържта комуникация с Отдела за закрила на детето и други институции. Дарени са хранителни продукти от първа необходимост, памперси, лекарства на най-нуждаещите се семейства, като за предоставянето им се търсят алтернативни варианти – изпращане по междуградски автобус или вземане от ЦОП лично, като се спазват всички предпазни мерки (например приемо-предаването е извън сградата). До момента са подкрепени 15 от най-бедстващите семейства, като имаме готовност да подкрепим още 10. От тези 15 семейства, 8 са многодетни с 3 и повече деца. В половината семейства има и бебета.

Ето и типичен случай – семейството е с 5 деца, 2 от тях на 2 и 3 г. Бащата е в чужбина и не е успял да се върне. Не изпраща средства, защото няма работа в момента и майката получава само детски надбавки. Две от по-големите деца са болни и бърза помощ отказва да ги посети. Личният лекар също отказва да ги посети, но издава направление. Ние им осигурихме транспорт до педиатър и закупихме лекарствата. Два пъти им осигурихме храна и ще им съдействаме с транспорт за контролен преглед.

В Центъра за работа с деца на улицата (ЦРДУ) всяко дете има изготвена индивидуална програма и график за онлайн работа със специалистите. Специалистите провеждат видео или телефонни образователни, психологически и социални консултации. Провежда се групова онлайн работа с децата (видео връзка) по актуални за децата теми, свързани и с кризисната ситуация. Търсят се варианти за предоставяне на безплатни мобилни устройства за децата, които нямат. Социалните работници поддържат периодична обратна връзка с родителите/грижещите се – има ли заболеваемост или други сериозни проблеми в семейството и имат готовност за оказване на кризисна подкрепа в случаи на необходимост от лекарства или други неща от първа необходимост.

В Дневен център за деца с увреждане (ДЦДУ) и Център за социална рехабилитация и реинтеграция (ЦСРИ) съгласно изготвените програми и графици с децата и родителите, специалистите провеждат видео или телефонни образователни, логопедични, психологически, кинезитерапевтични, ерготерапевтични и социални консултации. Психологът провежда групова онлайн работа с деца и родители (видео връзка). Имаме готовност и за кризисна подкрепа.

Разбира се има и трудности, за които постоянно търсим решения. Някои от децата нямат лични мобилни устройства с интернет и основно с тях се провеждат консултации по телефона, а две не разполагат и с лични телефони, поради ниската им възраст и към момента комуникацията с тях се осъществява с подкрепата и съдействието на родителите или близките им. По всяка вероятност тези деца няма да могат да се включват винаги в груповата работа (груповата работа с тях трябва да се съобрази с възможността да ползват мобилните устройства на родителите си след работно време, което не винаги е прието и удобно за семействата). Екипът има готовност да ги провежда и след работно време. В уговорени моменти за видео работа с деца по месинджър се случва да няма интернет или връзката да е лоша.  Не винаги клиентите отговарят на позвъняванията ни въпреки предварителната уговорка. Някои от родителите не могат да боравят с интернет.

Всичко разказано дотук стана възможно  благодарение на подкрепата, която получихме след като пуснахме в социалните медии апел за помощ. Светкавично се отзоваха: Фондация „Направи добро за непознат“, Нетуъркс, Ротари клуб-Русе, Лайънс клуб-Русе, „Зонта клуб“ – Русе, „Америка за България“ и американското посолство в България, Весела Одажиева, Веселина Запрянова, Здравка, Севгин Реджебов, Борислава Данева, Юлия, Мила, Мерал Зияева, Елеонора, Деси, Евелина Петкова, Петя Петкова и фирми – аптеки „Астра“ и г-н Бедрос Пехливанян, Фирма „Шогун“, ОМВ България ООД.

Тъй като повече от 10 г. работим с деца и семейства в Русе, не само като доставчици на социални услуги, но и в общността, все повече семейства, притиснати от кризисните мерки, се обръщат към нас за помощ. В момента сме в състояние да ги подкрепим, но очакваме продължителните мерки да доведат до нарастване на нуждите, за което отново ще молим за помощ. Заедно ще се справим!