• English
 • български

bg_moldovanПрез септември 2008 Еквилибриум бе домакин на визитата в България на група специалисти, развиващи проекти на „Надежда и дом за децата” (Hope and Homes for Children, UK) в Молдова и Приднестровието.

За времето, прекарано в нашата страна, гостите се запознаха с най-добрите местни практики в услугите за деца като за целта посетиха Комплексите за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в градовете Русе и Шумен, както и Фондация „Карин дом” във Варна. Докато делегатите бяха в русенския Комплекс заедно с Десислава Енчева, директор на КСУДС, и Галина Бисет, регионален мениджър на „Надежда и дом за децата”, Дейвид имаше възможност да ги запознае с методите на работа на Еквилибриум в сферата на обучението и да покаже общите точки с дейността на „Надежда и дом за децата” по затваряне на институции, изграждане на малки групови домове и развиване на приемната грижа.

Институционализацията често е причина за обучителни затруднения. Стана ясно също, че образователните системи в Молдова и България имат сходни недостатъци:

 • Романтично / героично интерпретиране на местната история / литература
 • Тенденция да се възвеличават образователните традиции и да се преувеличава техния принос за науката, литературата и културата
 • Изкривено и „безболезнено” представяне на съвременните проблеми
 • Неразбиране на ценностите на етническите малцинства
 • Идеализиране на местните, традиционни семейни и социални модели
 • Тенденция за клиентелизъм и подкрепа на определени социални групи
 • Използването на субективни критерии в оценяването и изключително неподходящата употреба на слаби оценки като наказание
 • Провеждане на многобройни академични състезания, повечето от които са с предварително нагласени резултати
 • Медикализиране на обучителните затруднения
 • Поддържане на поведенчески джендър стереотипи