• English
  • български

За поредна година екипът на Центърът за работа с деца на улицата към Комплекса за социални услуги се включи в националната кампания за Деня на бащата. На 14.06.2019 г. с децата, потребители на социалната услуга, бе проведена сесия: „Значимата мъжка фигура в моя живот”.

Темата бе въведена чрез интерактивни методи с куклата Хепи Пепи, която попита децата кога се чувстват щастливи и с кого обичат да прекарват времето си. Дискусията бе продължена с разглеждане на картини на членове на семейството и разширения семеен кръг, четене на приказка по темата, тълкуване на мисли и цитати за бащата, брата, дядото. В последната част от сесията децата рисуваха портрет на значимата мъжка фигура в техния живот. Стигнаха до извода, че е важно да имат в живота си хора, на които могат да разчитат, които да са до тях, за да ги подкрепят и им помагат. Темата бе важна и интересна за децата, като провокира различни мисли у тях (предвид усложнените им семейни ситуации). Някои от тях приемат за значима мъжка фигура освен баща си и чичо си, който им е помогнал в труден момент, друго – за брат си, който заедно с бабата се грижи за него, трето дете говори за дядо си, но нарисува родителите си и децата в семейството, хванати за ръце. Други деца споделиха, че в Деня на бащата ще излязат на разходка с родителите си. Всяко едно от децата направи портрет на значимата му мъжка фигура, след което бе организирана изложба в Комплекса.