• English
  • български

Период на изпълнение: януари 2015 – декември 2017 година

Източник на финансиране: Тръст за социална алтернатива

Роля на организацията: водеща

Очаквани резултати: Развиване на устойчива мотивация, знания, умения и опит у родители от ромски произход  за посрещане на нуждите на децата в най-ранна детска възраст (0 – 3 г.) /ранно детско развитие/, които да доведат до правилното и здравословно развитие на децата, както и до повишена здравна култура на майки и бременни от ромски произход, свързана със здравословни репродуктивни избори и семейно планиране.

Конкретни цели:

  • Развитие на умения у ромски родители за стимулиране на потенциала и психическото развитие на детето, установяване на емоционален контакт и регулиране на поведението на детето
  • Развитие на умения и знания у ромски родители за грижи за майчиното и детско здраве и достъп до медицински услуги
  • Развитие на знания и умения у ромските жени за методи на семейно планиране и улесняване на достъпа до услуги за репродуктивно здраве.

За текущи резултати по проекта вижте годишните отчети на „Еквилибриум“