• English
  • български

DSC00413На 4 април 2012 г. Дейвид Бисет и Елица Великова участваха заедно с други членове на социалната общност в Русе и представители на бизнес-сектора в събитие, организирано от „Фондация за социална промяна и включване” (ФСПВ).

„Дом Възможност” – Габрово е добра практика на ФСПВ – организация, базирана в Габрово, която работи за социално развитие и включване на лица, групи или общности в неравностойно положение. Организацията се надява да създаде мрежа от „Домове Възможност” за младежи, които са израснали в институции, като средство за преход към самостоятелен и независим живот в свят, който те често намират за опасен и объркващ. Представителите на фондацията разказаха за тяхната програма в гр. Габрово и изразиха своето желание да приложат същия модел и в Русе.

Този модел предлага настаняване на млади хора в среда, предоставяща възможност за полу-независим начин на живот в така наречените „Домове Възможност”. Менторите са наблизо, за да осигуряват подкрепа и да наблюдават. Подкрепата е широкообхватна – развиване на умения за управление на домакинството, както и умения за намиране и задържане на подходяща работа, социална подкрепа и посредничество пред официални институции. Важен елемент от инициативата в Габрово е създаването на стабилни работни взаимотношения и непрекъснат диалог с подкрепяща мрежа от образователния и социалния сектор, Агенцията по заетостта и местните работодатели.

Къщата на ул. „Баба Тонка” в Русе е създадена по тази схема през юни 2011 г. с подкрепата на британска организация – „The Trussell Trust”, и дискусионната група бе организирана с цел изграждане на мостове между доставчика на услугата (ФСПВ Габрово) и потенциални местни партньори, включително и Комплекса за социални услуги за деца и семейства, управляван от СНЦ „Еквилибриум”.

Дейвид и Елица участваха в общата дискусия, в рамките на която бяха обсъдени много разнообразни теми като типичния уязвим профил на децата, напускащи институционална грижа, недостатъци в настоящата система за подкрепа, съществуващи и бъдещи инициативи за разкриване на повече възможности за заетост.