• English
  • български

OLYMPUS DIGITAL CAMERAГодишна информационна конференция на Сдружение с нестопанска цел Еквилибриум се проведе в зала „Батенберг” на Регионален исторически музей.

На събитието присъстваха представители на отдел „Закрила на детето“, дирекция „Социално подпомагане“, общинска и областна администрация и новият директор на отдел „Хуманитарни дейности“ Ирена Петрова. В залата бяха и официалните партньори от клуб „Отворено общество“ и „Надежда и дом за децата“.

Годишната дейност представиха директорът на КСУДС Милена Влахова и Дейвид Бисет – ръководител проект СНЦ Еквилибриум с модератор Лора Саркисян от партньорите ни „Отворено общество“.

Интерес сред аудиторията предизвика и презентацията, представяща историите на децата от „Розовата къща” (ЦНСТ), разказани от Надежда Петрова – ръководител звено ЦНСТ и Елина Тодорова – кинезитерапевт. Развитието и напредъка на децата от закрития дом в с. Могилино доказаха, че грижата и обичта, в среда близка до семейната, може да компенсира до голяма степен пораженията, нанесени на децата от живота им в печално известната институция.

В края на конференцията присъстващите гледаха филма на Арена Медия „Променени съдби“. Лентата разказва за успешно приключилия, първи за България, проект за деинституционализация на Дома за медико-социални грижи за деца в град Тетевен. Продукцията проследява съдбите на няколко семейства и стъпките, които те трябва да извървят, за да върнат или задържат децата при себе си. Поредица от специалисти и институции пък работят усилено, за да убедят родителите колко важно е малчуганите да растат в семейната среда.

Благодарим отново на чудесните си домакини от Регионален исторически музей Русе, които ни предоставят уникалното пространство на сградата на музея и така успяваме да придадем допълнителен блясък и стойност на събитията си.

Огромно благодаря и на любимите ни партньори от Арена Медия, които отново обезпечиха технически цялото събитие и направиха прекрасно представяне на филма „Променени съдби”!