• English
  • български

Еквилибриум и Мечти и отбори България поддържат партньорски взаимоотношения в продължение на няколко години.

Нашата обща страст към приключения и игри навън означава, че и двете организации сме ориентирани към децата и тяхното развитие в екологична отговорност (в най-широкия смисъл на това понятие). Още един общ факт за двете организации е и участието ни в Узана поляна фест.
През 2014 г. Дейвид получи привилегията да допринесе пряко за проект на „Мечти и отбори България“. Завръщайки се в България от Шотландия късно в събота вечер, той се потегли за Габрово рано сутринта в неделя на 21 септември, за да направи презентация в рамките на форум, посветен на темата за прогресивно неформално образование.
В новия филм на „Еквилибриум“, посветен на 10-та ни годишнина, създаден от Арена Медия, Дейвид изразява искрената си вяра в уникалността на всяко дете по отношение на личността, темперамента, профила му, съставен от уникален набор различни типове интелигентности и житейски опит. Такива бяха и посланията на Дейвид, направени и на форума в Габрово при представянето на стила на детско участие за „Еквилибриум“, включено като една от най-добрите практики в страната в програма на Национална мрежа за децата:
„Ние работим с деца в риск. Общото между тях е, че имат проблеми в образованието и модели на трудно поведение. Въпреки това, можем да кажем със сигурност, че всички те имат едно общо нещо помежду си и то е, че всяко е различно и уникално.“
Напредъкът в невропсихологията и теориите за обучението дават все по-голяма достоверност на неформалното образование. Психологът Хауърд Гарднър твърди, че няма рационална основа за преподаване и оценяване на лицата по еднакъв начин. Важни идеи, теми, теории и умения трябва да се преподават по повече от един начин и – докато се оценяват – децата трябва да могат да комуникират своето разбиране по повече от един начин. Сър Кен Робинсън твърди, че творчеството е също толкова важно, колкото и грамотността. Той смята, че „Въображението е източникът на всяка форма на човешко постижение. И това е едно от нещата, които смятам, че са системно застрашавани от начина, по който се образоват децата.“
Благодарение на „Мечти и отбори България“ и Националната мрежа за децата, 2014 беше година, в която „Еквилибриум“ многократно и категорично заяви тези свои принципи. Дори и ако никое от децата, с които работим никога не стигне до Харвард или Кеймбридж, всяко едно от тях има талант. Нашата работа е да им помогнем да го намерят.