• English
  • български

Без категория

Нашите програми са гъвкави, за да посрещнат вашите специфични потребности и заявки.

Споделяме философията, че преживяванията от играта и приключението формират искрени подкрепящи взаимоотношения на работното място. Групите се водят от експерти, които съчетават умения в екстремните спортове на открито, природознание и техники на позитивния творчески мениджмънт. Предлагаме едно комплексно преживяване. Базирани сме в Русе и използваме културните и природни ресурси на града и Поломието. Работим с малки групи сред невероятната красота на най-северното Черноморие: Каварна – Дуранкулак.

Ако вече… Continue reading

Еквилибриум и Мечти и отбори България поддържат партньорски взаимоотношения в продължение на няколко години.

Нашата обща страст към приключения и игри навън означава, че и двете организации сме ориентирани към децата и тяхното развитие в екологична отговорност (в най-широкия смисъл на това понятие). Още един общ факт за двете организации е и участието ни в Узана поляна фест.
През 2014 г. Дейвид получи привилегията да допринесе пряко за проект на „Мечти и отбори България“. Завръщайки се в България от Шотландия… Continue reading

От 1 юли 2009 г. „Еквилибриум“ управлява Комплекс за социални услуги за деца и семейства в град Русе, в партньорство с Клуб „Отворено общество“-Русе.

Комплексът включва: Център за обществена подкрепа (ЦОП), Център за работа с деца на улицата(ЦРДУ) и Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ, познат още като „Розовата къща“). 

Водещият ни принцип на работа е комплексна, индивидуализирана и системна подкрепа за децата и техните семейства. Основните потребители са насочени от Отдел „Закрила на детето“, но работим и… Continue reading

  • Международен проект за развитието на неформално образование за млади хора в младежки и социални центрове по актуални европейски теми; разработване и провеждане на интерактивни обучения по метода „учене чрез преживяване” на тема „Институции и организации на Европейския Съюз”.
  • Обучителни модули и презентации за деца и младежи в училище, за педагози и педагогически съветници по актуални теми.
  • Програма „ЕКсперт“ – програма от интерактивни модули за обучения на специалисти от социалната, образователната сфера и НПО.
  • Организиране на учебни посещения за колеги от… Continue reading

За добрите хора и добрия пример

Центърът за настаняване от семеен тип, т.нар. „Розова къща“, е семейство и единствен дом за 11 деца с тежки увреждания. Седем от децата са изведени от закрития дом в с. Могилино, едно дете от ДДЛРГ „Надежда“ и три малки деца от ДМСГД Русе.

В грижите за тях се включват много хора – персонал на Комплекса за социални услуги, стажанти от Русенски университет, доброволци и приятели на Сдружение „Еквилибриум“, което заедно с Клуб „Отворено общество“… Continue reading

Нашата мисия:

Да развиваме и утвърждаваме единно физическо и духовно личностно израстване на деца, млади хора и техните родители; да предоставяме социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето.

Децата не могат да избират своите родители, обстоятелствата, при които се раждат, условията, при които живеят. „Еквилибриум” им помага да използват по най-добрия начин ресурсите, с които разполагат. Осъзнаването на ценностните аспекти в жизнената среда и умението да се съхраняват с респект и… Continue reading

COPORE (2)Еквилибриум взе участие в международна научна конференция. 2010 е обявена за година на борба с бедността и социалното изключване в Европа.

Един от проектите в тази област, финансирани от ЕС, е спечелен от COPORE (Competencies for Poverty Reduction – Компетенции за борба с бедността) – консорциум на здравни, социални и образователни организации и институции. Проектът се изпълнява от 14 партньори, сред които е Русенският Университет „Ангел Кънчев”, а целта е да бъдат обединени усилия за справяне с последиците от социалното… Continue reading

Българските „застрахователи”, принадлежали към различни престъпни групировки от началото на 90-те години, са обезсилени, но неандерталските „борци”, наемните големи мускули, са все така влиятелни и вездесъщи.

Те са популярен обект на подражание, а като обществена група представляват силно демонстративен клан сред заможните в градското общество.

Техните издънки се перчат из коридорите на елитните училища и разполагат с много пари. Слизайки от скъпи чуждестранни возила (обикновено смолисто черни или тъмночервени) в 8.15, те влизат в училище, с мобилен телефон, залепен на… Continue reading