• English
  • български

CAM00623На 26 януари в зала на Центъра за обществена подкрепа в Тетевен се проведе фокус група с практическа насоченост.

Част от проект „Оценка и самооценка на центровете, предоставящи услуги за деца и техните семейства като средство за изграждане на капацитет“, реализиран от Еквилибриум и Клуб „Отворено общество – Русе“, с финансовата подкрепа на Българо – Швейцарска програма за сътрудничество.

Участваха представители на всички ключови организации и институции в сферата на социалната и образователна работа с деца и младежи, както и представители на Община Тетевен.

Участниците дискутираха откровено опита и преживяванията си, свързани с досегашните практики при оценката и мониторинга върху тяхната работа от различни външни институции и организации. Затвърди се убеждението, че в никакъв случай доставчиците на услуги не се мотивират да анализират и планират работата си от оценка, базирана на допуснатите грешки, пропуските и проблемите (каквато е практиката на проверяващите в момента). 

Целта на проекта е да се създаде методика, която да подпомогне доставчиците на социални услуги за деца в България, работещи в центровете за обществена подкрепа, да представят по-добре резултатите от работата си в полза на своите клиенти.

С помощта на практически задачи  участниците в Тетевен успяха да представят своята работа по забележителен и позитивен начин и да оценят въздействието върху самите себе си, като професионалисти, мотивиращото въздействие от  този нов подход.

Предстои екипа на проекта да продължи с дейностите си по проекта и апробирането на модела, базиран на принципи и етични норми, а не на универсални инструменти, в Центъра за обществена подкрепа в Разград.