• English
  • български

На 17-ти и 18-ти април 2019 г. повече от 40 специалисти от 15 държави в централна и източна Европа се събраха в Букурещ, за да дискутират проблемите на децата в семейства, разделени поради миграция на родителите. Темата бе „Права и закрила на децата, чиито родители са емигрирали, за да работят в чужбина“.

В рамките на два дни общо 11 представители на различни страни презентираха ситуацията в родните им държави по отношение на трудностите, които тези деца и професионалистите, работещи с тях, изпитват, както и модели за подкрепа на такива деца. Представител на Национална мрежа за децата, България, бе Ина Радкова, която работи като психолог в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Русе, към СНЦ „Еквилибриум“. През първия ден тя представи изследване на УНИЦЕФ България на тема „Ефекти върху децата, оставени от родители, които работят и живеят в чужбина“, а през втория ден – случай от практиката. Презентациите ѝ засегнаха основните проблеми, пред които са изправени живеещите в България деца на емигранти, както и нуждата от много промени в системата за закрила на детето.

На 17-ти април бяха осъществени посещения на две организации – Център за образование и обществена подкрепа към Фондация „Св. Димитрий“ и офис на швейцарската Фондация „Terre des Hommes“. На участниците в семинара бе предоставена възможност да разговарят с представителите на организациите-домакини и да дискутират проблемите, с които се сблъскват децата на емигранти и специалистите, работещи с тях. На 18-ти април събитието приключи със „Световно кафене“, в което бяха дискутирани възможностите за регионално сътрудничество за справяне с проблемите на децата на емигранти.