• English
  • български

Вчера 18.03.2020 г. в Русе се проведе форум, иницииран от Община Русе на тема „Социални политики – нови възможности, нови отговорности за развитие на регионалния потенциал за еко- системни социални услуги и социални иновации“.

На форума официални гости бяха министъра на труда  и социалната политика г-н Гьоков, заместник министъра на социалното министерство г-н Кръстев, г-н Милков – кмет на община Русе, представители на Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за качеството на социалните услуги. В залата присъстваха много представители на съседни общини и области – Велико Търново, Търговище, Силистра, Разград и др.

„Еквилибриум“ бяхме поканени от Община Русе да се включим с презентация в официалната програма, за да представим гледната точка на НПО доставчиците на социални услуги, които в Русе са над 11 организации. Госпожа Елена Петкова – Програмен директор на „Еквилибриум“ обърна внимание не само на изключително важната роля на организацията на регионално ниво като най-големия доставчик на социални услуги за деца и семейства в риск, но отбеляза и ключовата роля на „Еквилибриум“ на национално ниво като членове на Съвета за развитие на гражданското общество към Министерски съвет, Работни групи към Държавна агенция за закрила на детето, в Националният алианс за социална отговорност, в Национална мрежа на децата, като учредител и член на Коалиция „Детство 2025“ – с ключова роля в процеса на деинституционализация, както и с изключителна роля в работната група за изготвяне на поднормативната база към Закона за социални услуги.  Всичко това има огромно значение, отбеляза госпожа Петкова, защото по този начин можем да влияем и променяме националните политики за грижата за децата от долу на горе. „Кой по-добре знае какво е най-правилно от нас, които сме на терен вече 18 години“.

Елена Петкова постави и изключително важните въпроси, свързани с новата нормативна база, а именно как ще се формират новите финансови стандарти за новите услуги по чл. 15 и настоя за участието на НПО сектора в този процес, тъй като е изключително важно най-сетне социалните работници и другите специалисти, както и детегледачите в социалната сфера да получат достойно заплащане за труда си, а така също да има и достатъчно средства за подкрепа на всички деца и семейства, за които се грижим. Също така отбеляза, че е важно включването на НПО доставчиците на социални услуги в изготвянето на новата карта на социалните услуги в страната.

Заместник министър Кръстев се постара да даде адекватен отговор на поставените въпроси, а министъра – господин Гьоков обърна специално внимание на щанда на „Еквилибирум“ ситуиран във фоайето на Доходно здание, заедно с другите доставчици на социални услуги в града.

Благодарим на Община Русе за оказаното доверие и чест „Еквилибриум“ да представя неправителствения сектор и социалните услуги, предоставяни от външни доставчици в Русе.