• English
  • български

ПРОЕКТЪТ

Аналитична перспектива

Може ли да се улови автентичния глас на уязвимите лица, така че да се подобри информираността на общността от специалисти, работещи с деца и с течение на времето да се привлече вниманието към проблеми, които имат местно или национално значение?

Разработихме и тествахме удобен за ползване инструмент и след като видяхме появата на теми и модели смятаме, че той е обещаващ. Практиците и институциите реагираха положително.

Професионална осведоменост

Може ли изслушването на лични истории, разказвани от потрбителите, да окаже значимо въздействие върху информираността на доставчиците на социални услуги за деца и семейства и да доведе до коригиране на работните практики?

Проектът показа, че това може да се случи. Професионалистите споделят, че са се променили.

Лично благополучие

Може ли споделянето на истории в безопасна и сигурна среда да допринесе за благосъстоянието на разказвачите?

Проектът показа убедително, че това може да стане. Разказвачите на истории се усещат част от нещо по-голямо от тях самите. Те са признати, чути и се чувстват  комфортно.

Овластяване

Води ли разказването на истории до трансформация у разказвачите по отношение на осъзнаването на споделените възможности?

Станахме свидетели на създаването на групови разкази и на желанието нещо да се случи.