• English
  • български

SNIMKA_S_COP_PAVLIKENIНа 03.06.2011 г. КСУДС – Русе бе посетен от екип от подобна институция в гр. Павликени с цел обмяна на опит.

Директорът на Комплекс за социални услуги гр. Павликени г-н Александър Алексиев представи колегите си и обясни, че те работят в пет центъра:

  • Дневен център за деца с увреждания
  • Център за настаняване от семеен тип
  • Център за обществена подкрепа
  • Дом за деца с умствена изостаналост
  • Дом за възрастни хора

Колегите от гр. Павликени разгледаха КСУДС – Русе и подробно бяха запознати с дейностите, извършвани от специалистите в Русе. Те бяха впечатлени от залата за релационна психомоторика и другите помещения за работа с деца. Интерес за тях представляваха и предметите, изработени в клубовете за деца – клиенти на КСУДС. В КСУДС бе проведена работна среща на двата екипа от ЦОП, на която директорът на Комплекса в Русе – г-жа Милена Влахова запозна подробно гостите с предоставяните социални услуги и работата с различни групи. Бяха обменени идеи и споделен опит в социалната работа в подкрепа на клиентите. За екипа от ЦОП – Русе бе полезна информацията, че ЦОП – Павликени работят в тясна връзка с Центъра по приемна грижа в гр. Велико Търново за оценка на приемните семейства и подкрепата им след настаняването на приемно дете.

Екипът на ЦНСТ – гр. Павликени посети ЦНСТ-1 – гр. Русе, където бе запознат с дейността в „Розовата къща”. Посетителите бяха впечатлени от организацията на работа с децата, а също така и от вътрешния интериор на къщата. Проявиха интерес към сензорната градина и направиха много снимки на предметите и приспособленията в нея.