• English
  • български

За Иновативни детски градини в България, проектът на „Еквилибриум“
„Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа –
България“ с партньори  VIA University College – Дания

В света на ранното детство