• English
  • български

От времето на работата ми по деинституционализация на грижите за деца в статията ми „Институционална злоупотреба“:

„Промяната в мисленето и нагласите на представителите на социалните служби в пост-тоталитарните държави изостава значително от ценностите на зачитане на различията между хората, личността на детето и индивидуалното страдание.

Така процесът на деинституционализация среща множество съпротиви на различни нива – от неглижиращото отношение към децата от страна на персонала в институция, намираща се в отдалечен край на страната, през съветването от позицията на професионалната роля към майки в родилно отделение да изоставят деца въз основа на бедност, увреждане или етнос, до липса на цялостен подход, обхващащ всички сектори и цялото общество“ – стр. 18 от бюлетина на Ноу-хау център, Нов Български Университет