• English
  • български

Моделът АКТИВНА подкрепа на семейството е разработен от „Надежда и домове за децата“ на базата на 20 годишен практически опит в различни държави в процес на преход от институционална към базирана в общността система от грижи за деца.