• English
  • български

Цветова терапия: използване на различни цветове за балансиране на „енергията”

(Галя Бисет)

Куклотерапия: безопасен начин за справяне с нещата, които карат децата да се

страхуват или ги затрудняват (Милена Влахова)

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни часа, разпределени в два дни.

Цена: 80 лева

За повече от трима участници от една организация – отстъпка от 10%!

Обучаващ екип:

Милена Влахова: Милена е директор на Комплекса за социални услуги за деца и

семейства в гр. Русе. Тя е високо опитен социален работник, с богата практика в

системата за закрила на детето и в качеството си на Началник Отдел „Закрила на

детето” в гр. Поморие преди години.

Нейният богат професионален опит в работата с уязвими деца е провокирал

желанието й да изследва нови методи за справяне с деликатни проблеми и теми,

които карат децата да се чувстват изплашени или затруднени.

Галина Бисет: Галина управлява европейската дейност на британската

организация „Надежда и домове за децата”, която е специализирана в

деинституционализация и развиване на услуги, които помагат на децата да

останат заедно с родителите си или да израснат в среда, близка до семейната. Тя

е силно заинтересована от развитието на разнообразни методи за справяне със

семейното разпадане или травмата, свързана с напускане на институционалната

грижа. Има уникален теоретичен и практически опит в обучението на експерти специалисти, формални и неформални мрежи както на възрастни, така и на деца

и младежи, като използва богат набор (знания и умения) във формалните и неформални техники за въздействие и подходи за работа.