• English
  • български

Този курс се фокусира върху терапевтичната полза от високо интерактивните форми на обучение за млади хора, които биха искали да се преборят с шаблонните обстоятелства.

Също така изяснява важността на сензорната стимулация като ключов компонент в работата с деца, които са се „оттеглили от света” или не желаят да бъдат ангажирани с нищо поради една или друга причина. Тя може да отключи техния скрит капацитет и желание за учене и общуване.

Теорията за „множествения интелект” променя образователната практика през

последните 150 години и провокира стремеж към алтернативни методи. Според

психолога Хауърд Гарднър, хората имат девет вида интелект, които отразяват

различни начини на взаимодействие със света. Той твърди, че всеки човек

притежава уникална комбинация или профил. Последните експерименти,

проведени от когнитивни психолози, навеждат на мисълта, че стиловете на

обучение на ученици в обикновена класна стая могат да бъдат по-близки до това,

което предлага теорията на Гарднър, като продължава да е вярно, че зрителната,

слуховата и кинестетичната стимулация могат да подпомогнат процеса на учене

и общуване сред деца с увреждания или жертви на травма.

Точно заради това богатият обучителен репертоар е важен.

Ароматерапия: използване на ароматите като терапия, създаване на настроение и релаксация (Галина Бисет)

Учене чрез игра: проучване на света и изразяване на опита и чувствата чрез игри

(Елена Петкова)

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни часа, разпределени в два дни.

Цена: 80 лева

За повече от трима участници от една организация – отстъпка от 10%! 3

Обучаващ екип:

Галина Бисет: Галина управлява европейската дейност на британската

организация „Надежда и домове за децата”, която е специализирана в

деинституционализация и развиване на услуги, които помагат на децата да

останат заедно с родителите си или да израснат в среда, близка до семейната. Тя

е силно заинтересована от развитието на разнообразни методи за справяне със

семейното разпадане или травмата, свързана с напускане на институционалната

грижа. Има уникален теоретичен и практически опит в обучението на експерти,

специалисти, формални и неформални мрежи както на възрастни, така и на деца

и младежи.

Елена Петкова: Квалифициран педагог и фасилитатор, Елена е сред най-ранните

пионери в развитието и разпространяването на интерактивни модели на обучение

в България. Тя е високо квалифициран аниматор, който може да осигури

практическо вникване в силата на играта.

Неин „специалитет” е груповата работа с деца и младежи, а и тънките трикове за

създаване на положителен публичен имидж и вдъхновяващата реклама.