• English
  • български

„Еквилибриум“ сме пионери в реформата на домовете за медико-социални грижи (ДМСГД). През 2009-2011 г., съвместно с британската организация „Надежда и домове за децата“ закрихме първия от общо 32 дома за бебета в град Тетевен, в който се отглеждаха 34 деца от 0 до 3 г.

Въведохме програма за активна семейна подкрепа, с която да предотвратим нови настанявания. Оценихме настанените деца и издирихме семействата им: 12 от тях върнахме вкъщи, 20 бяха осиновени и 2 деца бяха временно настанени в приемни семейства и в последствие осиновени. В сградата на дома, след ремонт и преструктуриране на пространството, се разкри Център за обществена подкрепа, който да продължи програмата за мобилна активна семейна подкрепа, да предоставя Спешен прием и да работи за развиване на приемната грижа и други услуги, необходими на децата и семействата в общината.

Активно подкрепихме закриването на ДМСГД Русе,  2012 – 2015 г., чрез предоставяне от управлявания от нас Център за обществена подкрепа (ЦОП) на услуги по предотвратяване на изоставянето и връщане в семейството им на бебета, прилагайки модела на активната семейна подкрепа (какво точно означава това на практика може да прочетете на следния линк http://eq-bg.org/bg/lyubovta-ima-znacenie/) . От 2012 г. работим в АГ болницата, за да откриваме най-ранни признаци на колебание и да информираме, насърчаваме и подкрепяме майките да се справят с отглеждането на бебето си. Реорганизирахме Спешния прием (звено в ЦОП, с капацитет 4 места и домашна атмосфера) да приема новородени бебета, майки с бебета, да предоставя място за срещи с нощувка на майки с деца с увреждане, настанени в ДМСД, в процеса на реинтеграция. Развихме приемна грижа за бебета и деца с увреждане, като насърчихме и обучихме опитни и утвърдени приемни семейства да поемат това предизвикателство. И те се справиха прекрасно. В управлявания от нас център за настаняване от семеен тип, дом на първата група деца от Могилино и познат като Розовата къща, поехме 3 от най-тежките деца с комплексни увреждания от ДМСГД Русе.

Подкрепихме закриването на ДМСГД Широка Лъка 2013 г., като изведохме последните две деца (братче и сестриче, но едното с умствена изостаналост) в Спешния прием в Русе и ги настанихме заедно в русенско приемно семейство.

По подобен начин помогнахме за закриването на ДМСГД Шумен, като приехме 2014 – 2015 г. 4 от последните много тежки деца (тежка автоагресия, трудности в гълтането и храненето) в нашата Розова къща.

Подкрепихме закриването на ДМСГД Силистра чрез настаняване 2016 – 2017 г. на майки с бебета с увреждане в управляваното от нас Звено „Майка и бебе“, една от услугите на мястото на закрития ДМСГД в Русе. Помогнахме им да приемат и да се научат да се грижат за бебето си със специални нужди, да добият увереност да си го гледат вкъщи. Така предотвратихме нови настанявания на деца с увреждане в Силистренския Дом.

Приехме 2018 г. в управлявания от нас  Център за настаняване от семеен тип за деца, с потребност от постоянна медицинска грижа (друга услуга на мястото на закрития ДМСГД в Русе) последните 2 деца от ДМСГД Силистра, нуждаещи се от медицинска грижа и наблюдение.

„Еквилибриум“ е единствената неправителствена организация, която управлява Център за настаняване от семеен тип за деца, с потребност от постоянна медицинска грижа от 2016 г. Участвахме 2017 г. в разработването на функционалните характеристики на предстоящите да се изградят още 20 такива центъра и можем да предложим посещения при нас и обучения на бъдещите екипи. Родителите се насърчават да придружават децата си през целия им престой. След необходимите медицински интервенции, стабилизиране на състоянието на детето и придобиване на увереност в грижата  за него, майките се връщат вкъщи с бебето. Ако новороденото, въпреки всичките ни усилия, е изоставено – стремим се да го изведем в приемно семейство. За съжаление, за някои от децата, центърът е място за палиативни грижи. Затова се опитваме да осигуряваме домашен уют, много индивидуално внимание и сензорно стимулиране за максимално добро качество на живот, толкова, колкото е отреден.

Можем да обобщим, че сме закрили изцяло 1 Дом и оказали решаваща подкрепа за закриването на още 4 Дома за бебета като приехме в нашите услуги последните деца със сложни проблеми, поемайки риск и отговорност, както за конкретните деца, така и в името на успеха на реформата на грижа за децата, наречена още де-институционализация.