• English
  • български

Седем специалисти, водени от директора на Центъра за обществена подкрепа в Несебър – госпожа Нана Скачкова, гостуваха в услугите на „Еквилибриум“  в Русе.  

Професионалистите коментираха различни предизвикателства при предоставянето на социалните услуги и обмениха знания и впечатления. Гостите имаха особен  интерес към звено Спешен прием към Центъра за обществена подкрепа в Русе, тъй като имат  разкрито такова с капацитет 2 места. Почерпиха опит от дългогодишната практика натрупана от колегите си в Русе, тъй като звеното съществува вече 12 години като част от Комплекса за социални услуги и e важна част от успеха в процеса по закриване на институциите за деца в област Русе. Спешният прием, под гъвкавото управление на „Еквилибриум“, пое нуждата от краткосрочно настаняване на бебета или на майки с бебета в активната фаза на деинституционализация в Русе. Това даваше възможност за намиране на приемни семейства за децата или подобряване на битови условия и взаимоотношения в биологичните семейства, така че да се приберат в къщи. Този опит беше полезен за специалистите в Несебър, тъй като сега те са в този процес, поради активното закриване на Дома за медико-социални грижи в Бургас с водещата роля на „Надежда и домове за децата“ – клон България. Особен интерес предизвикаха „Синя стая“ и процеса за щадящо изслушване на деца в досег със съдебната система, както и  иновативната услуга на „Еквилибриум“, част от проект на Национална мрежа за децата – Център за права на децата. Разбира се „гвоздеят в програмата“ беше посещението на първия в страната интерактивен семеен център „В света на ранното детство“. Бяха обсъдени варианти за използване на елементи от философията и принципите на центъра в работата на колегите от Центъра за обществена подкрепа в Несебър.