• English
  • български

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОС на БЧК – Русе е изпълнител на Проекта „Програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции”.

Като част от проекта е и провеждането на обучения за безопасна грижа при отглеждането на приемни деца и оказване на първа долекарска помощ. По покана на „Еквилибриум“ и екипа към Община Русе по Проект „И аз имам семейство” младежите участват в планираните допълнителни обучения на приемните родители от Русе и Бяла и подпомагат провеждането на поддържащите обучения със весели занимания с приемните деца, докато техните приемни семейства са в обучение.

Целта на обученията, провеждани от БЧК е, приемните семейства да получат конкретни знания и практически умения за прилагането на подходящи животоспасяващи и животоподдържащи действия на деца на мястото на инцидент или в близост до него до идването на екип от Спешна медицинска помощ. За реализацията на основната цел на обучението се използват: лекционно поднасяне на учебното съдържание, дискусия, демонстрация и практическо упражнение – общо шест учебни часа. Лектор на обученията е д-р Свилен Досев – педиатър с дългогодишна практика.

Младежите от БЧК на 26 април организираха рисунка на асфалт с приемните деца, гости на Комплекса и накрая почерпиха всички деца в КСУДС с лакомства и напитки.

Младите червенокръстци поканиха всички деца и родители на празник на 31 май в комплекса, посветен на Деня на детето и им обещаха много нови изненади и игри.