• English
  • български

Наши съмишленици от Сдружение „Съучастие“ посетиха Комплекса за социални услуги. Отдавна планираната среща стана факт на 10 май 2013 в Комплекса за социални услуги в Русе.

Да е честита наградата от Фондация „Лале“ за проект на годината на нашите приятели от Варна, защитена с много труд и реални резултати, искрени поздравления!

Екипът на Сдружение „Съучастие“ и нашият екип с часове обсъждахме общите проблеми, свързани с приемната грижа, превенцията и реинтеграцията, като основни направления в работата ни. Обединихме се около основните „препъни камъни“ – несъответстваща и остаряла нормативна база, както и липсата на синхрон и комуникация между институциите, от които зависи решаването на проблеми на децата и семействата, обект на нашата работа.

Споделихме общите си цели и мисия, както и източниците на финансиране и инструментите, с които управляваме осъществяването им. Отчетохме, разбира се, и успехите, които имаме в работата си и открихме много сходства в моделите си.

Гостите от „Съучастие“ проявиха огромен интерес към нашия работа на ниво Родилен дом с цел превенция на изоставянето на бебета в институции. Споделихме успеха на споразумението с МБАЛ Русе, РДСП и „Еквилибриум“, което е в основата на успешната превенция в Русе. Те от своя страна представиха модела си на работа чрез ромските медиатори, обучени от тях и част от техния екип, който е двигателя на работата им в общността.

Разменихме много информационни материали и се разделихме с конкретни планове за следващи срещи и сътрудничество.