• English
  • български

IMG_0757Денят бе обявен за първи път у нас като Национален информационен ден на осиновяването. Инициативата идва от Българската Асоциация осиновени и осиновители (БАОО) и Националната мрежа за децата (НМД).

На днешният ден, желаещите да осиновят дете или вече са го направили, можеха да посетят 15 целево организирани центъра – домакини на територията на цялата страна.

В Комплекса за социални услуги на деца и семейства в Русе, услугата „Подкрепа за осиновяване“ започва да се реализира едновременно с откриването му през 2005 година. Комплексът за социални услуги е един от пионерите за промяна на този процес, така че той да се случва по най-добрия начин за децата и осиновителите.

Информационният ден на 26 септември стартира с официална пресконференция в 9:30 в Комплекса за социални услуги, която участие взеха и няколко семейства, които вече се радват на своите осиновени деца и споделиха радостите, трудностите и предизвикателствата, свързани с целия процес. Те отговориха на въпроси от медиите, свързани с продължителността на процедурите, трудностите преди и след периода на осиновяване. Родителите опровергаха съществуващото масово мнение, че се чака прекалено дълго и че отнема години, като споделиха, че това е така когато „изискванията“ на кандидат-осиновителите относно пол, етнически произход и пр. са прекалено високи.

Целта, която си поставя информационния ден е да бъдат превъзмогнати някой негативни досегашни нагласи в общността.

В русенският комплекс от началото на 2006 година работи поддържаща група за родители, кандидат-осиновители и осиновители, чиято цел се свързва предимно с обмяна на опит и обучение.

През 2013 година, Агенцията по социално подпомагане, въвежда изискването за базово обучение на кандидат-осиновителите, което се явява и част от тяхната оценка при осиновяването. Комплекса в Русе е подготвен да поеме обучението на групите, насочвани от Дирекция социално подпомагане, където желаещите да осиновят дете трябва да подадат молбата си и приложат съответните документи към нея.

Така от 2011 година до сега, за обучение през комплекса са преминали 100 семейства на осиновители, което прави приблизително 190 осиновителя. Като освен обучение, те получават и информиране, консултиране и съдействие за поставените от родителите проблеми.

Психологът от екипа на Комплекса Яна Василева ни сподели, че българското общество за последните осем години видимо е отхвърлило предразсъдъците си по отношение осиновяването. В потвърждение на това е петата по ред годишна среща „Приятели на осиновяването“ по инициатива на родители – осиновители, която се проведе на 28 септември в Комплекса.