• English
  • български

По специална покана от Национална мрежа за децата, Еквилибриум представи на специален щанд своите практики за „Включване на деца и млади хора“ на годишната среща на НМД в Сливен.

По време на годишната среща на мрежата, в която взеха над сто организации членки, представихме добри практики в сферата на детското участие и включването на младите хора, с които работим във всички нива на работа – планиране, организиране, реализиране, финансиране и пр.

Презентацията на „Еквилибриум“ предизвика интерес и въпроси от аудиторията относно представените инструменти, чрез които прилагаме тази концепция на практика.

Щандът ни с материали, представящи различните инструменти, снимки и документи също беше един от най-посещаваните.

„Участието на децата – лесно като детска игра“ и „Игри и приключения за малки и големи“ – изданията на „Еквилибриум“, обобщаващи и представящи опита ни, „Паяжина на участието“, Програма „Благотворец Храбър“ и „Музикална академия“, „Книгата на моите успехи“, водени от децата и екипа на Центъра за работа с деца на улицата и много други нагледни примери и материали от работата ни с деца и младежи в продължение на 10 години, убедиха колегите от другите организации, че мисията „Детско включване“ е възможна!