• English
  • български

Като служители и граждани се чувстваме длъжни да изразим нашата позиция относно дебатите, в които бяхме принудени да влезем по нездравословен начин през национален ефир на телевизия, която търси сензация и скандал.

За нас е важно да ви запознаем с фактите. Като образователна институция ние сме натоварени с нелеката задача да работим по посока на превенция на насилието. Това е и
причината, когато ни поканиха на представянето на проект „Таралежи” да отидем и да се
запознаем с подробностите .

Видяхме потенциал в него и решихме да срещнем обучителната
организация и родителите на нашите ученици, за които е предназначена програмата.
Всички родители, които сметнаха за приемливо участието на децата си в програмата
получиха „Декларации за информирано съгласие”, които собственоръчно подписаха.
Разбира се, имаше и родители, които не пожелаха да се запознаят с програмата в
момента, в който чуха, че тя се реализира от НПО (смятаме, че не е необходимо да коментираме
причините за това, защото те са много и различни). Други пожелаха да се запознаят, но
прецениха, че предпочитат да не включват децата си в програмата. Съответно техните деца не
участват в проекта. Ние поставихме изрично въпроса „Как Ви се струва възможността някои деца
от един клас да участват, а други не?” и бяхме уверени от родителите, че всеки е свободен да
вземе решение за своето дете и по този начин се гарантира правото на доброволност. За нас това
беше знак за капацитета на групата за поставяне на здравословни граници в рамките на класа, в
училището.
Проектът стартира с един от класовете. На срещите с учениците присъстваха двама
обучители от организацията и класният ръководител на класа. По този начин смятаме, че
създаваме сигурна среда за учениците, като най-довереният им човек в училище, в лицето на
класния ръководител е до тях през цялото време.
Всеки родител от класа участващ в програмата имаше възможност при нужда да се свърже
с обучаващите, класния ръководител и/или училищния психолог. Нито един родител от класа,
който не участва в проекта (по свое желание) не е разговарял с нас, за да провери изнесените в
медиите по-късно свои притеснения.
За тези непроверени твърдения казваме – Няма нито една вярна дума! И спираме с
коментарите.
Ние работим с деца и отказваме да замесваме тях или техните родители в дебати по този
насилствен начин през сензацията.
Нашето училище има над 50 годишни традиции и човешки ресурс, в лицето на отдадени на
призванието си учители, с които да посрещаме различни предизвикателства.
Понякога вятърът изниква от веднъж и е много силен, но винаги утихва. А дървото
има корени, които го държат здраво на земята и дори да загуби някое листо
или клон то остава във времето.
12.02.2020г