• English
  • български

На 16 януари 2020 г. в Брюксел се проведе конференция на Европейската експертна група по прехода от институционална грижа към грижа в общността.

На 16 януари в Брюксел се проведе конференция на Европейската експертна група по прехода от институционална грижа към грижа в общността, която отбеляза началото на процеса на Деинституционализация (ДеИ) в европейски контекст, за да отчете постигнатото в тази област. Бяха поставени на обсъждане настоящите проблеми в страните-членки и предложени бъдещи развития.

ДЕИ Е ЕВРОПЕЙСКИ ПРИОРИТЕТ

ДеИ е европейски приоритет и област на системно финансиране. В същото време има страни-членки, в които закриването на домовете не само не се прави, но броят на настанените в тях се увеличава. Такава е Белгия, в която броят на настанените деца се увеличава. В други страни като България, например, броят на възрастни в домове не се е променил, но драматично е  намалял броят на децата в институции.

„Предстоят още много предизвикателства. Много усилия за деинституционализация са насочени към преструктуриране на домовете, които все още имат институционален характер. Нуждаем се от цялостно и стратегическо използване на европейските фондове. Повече средства трябва да се насочат към услуги по превенция: дори и да искаме да затворим институциите, единственият начин за реално прекратяване на институционалните грижи е да се гарантира, че децата, като начало, не са разделени от семействата си.“

Луиз Боно, служител на ЕС по застъпничество, Надежда и домове за децата

„Трябва да работим заедно. Нашата кампания показва, че когато обединим усилия – 16 международни и национални организации – можем да постигнем резултати.“

Радостина Панева, програмен съветник, SOS Детски селища

НАСТАНЯВАНЕТО В ДОМОВЕ Е КОМПЛЕКСЕН ЕВРОПЕЙСКИ ПРОБЛЕМ

Конференцията показа, че настаняването в домове е комплексен проблем, причините за който е неспособността на провежданите досега европейски политики и практики да се справят с бедността, насилието, уврежданията, липсата на дом. Доминиращият в нашите държави т. нар. медицински модел, който поставя диагнози, но не лекува социални проблеми, беше посочен като важен фактор за изолиране на големи групи от хора: хора с увреждания, жертви на насилие и бедност. Заместването на този модел със социален, при който включването на всеки човек, независимо от трудностите му, като основно негово право и цел на обществата ни, е важна задача. Като пример за прилагането на социалния модел беше посочена Финландия, която започва социалната подкрепа с осигуряване жилище, защото  сигурният дом е началото на разрешаването на всички останали проблеми.

„Напредъкът в деинституционализацията е неравномерен в целия ЕС. В много държави-членки липсва политическа ангажираност и това оказва влияние върху степента на устойчивост на финансирането.“

Мари-Ан Параскевас, Европейска комисия

„Ние трябва да продължим да работим заедно, помагайки си. Нуждаем се от мощно застъпничество, нуждаем се от гласовете на малките деца, които са в грижа или са напуснали грижи, от гласовете на семействата, които са били разделени … те са част от решението за прекратяване на институционалните грижи. “

Жана Хайнсуърт, генерален секретар, Eurochild

ДОКОЛКО ДЕИ ГАРАНТИРА ПРАВАТА НА ХОРАТА?

Правозащитни организации поставиха въпросите си за това доколко ДеИ гарантира правата на хората. Тези дебати са важни и трябва да продължат, защото именно те поддържат вниманието на професионалисти, политици и граждани върху темата за независимия живот и способността ни да взимаме собствени решения за това как да допринасяме към живота на другите и с какви ресурси разполагаме, за да реализираме целите си.

Можете да свалите отчет за прехода от институционална грижа към грижа в общността в 27-те страни членки на Европейския съюз тук:
https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2020/01/di-report-final-submitted.pdf

Програмата на събитието е налична тук: https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2020/01/final_agenda-towards-inclusion-2.pdf

 

Източник: http://knowhowcentre.nbu.bg/