• English
  • български

През есенните месеци екип от „Еквилибриум“ продължава да подкрепя работните отношения
между университетския колеж VIA в Дания и детската градина „Братя Грим“ в София.

Изминахме половината от програмата и напредъкът зависи от усъвършенстването на начина, по който участниците работят по проекта, въпреки отдалечеността на местата, използвайки технологията Zoom. Това не е лесна задача, като се има предвид, че персоналът на VIA и преводачите на „Еквилибриум“ трябва да се свържат с до девет екипа от детската градина през работния ден, когато повечето места в сградата са пълни с деца.

Досега обхванатите теми бяха – по-нататъшна работа за насърчаване на двигателното развитие на децата, със специален акцент върху дейности на открито и Музиката с деца. Теорията и практиката в обученията са с фокус върху насърчаването на използването на музикални инструменти и методи за включване на музика и песен в периодите на преход между отделните занимания. Между груповите дейности с децата и периодите на свободна игра, времето за хранене или времето за дрямка. Най-значимите преходи са моментите на пристигане в детската градина и напускането в края на деня, в които се използват музикални фрагменти и които децата разпознават вече като начало или край на нещо случващо се в ежедневието им в детската градина.

Важна идея в датската педагогика от ранните години е, че уроците продължават и извън границите на сесиите, структурирани и изнесени от педагозите. Децата не са само ученици или членове на група, те са малки личности и учителите трябва да действат по съответния начин, като се поставят „зад“ децата като пасивни наблюдатели или „до“ децата като помощници или водачи.

Важно послание, включено в двете сесии, беше добродетелта да се позволи настроението и въображението на децата да ръководи развитието на песента, танца и физическото движение дори когато има уроци, вградени в дейностите. Трябва да има възможност за импровизация. Наистина, импровизацията е част от теоретична рамка за 4-те начина, по които децата участват в (музикална) дейност.

Важно е възрастните да знаят, че детето развива свой личен „стил“ на участие и вече е способно да измисля нови вариации, за което е добре да бъде поощерено. Децата трябва да се движат. В много реален смисъл те „учат чрез телата си“.

В контекста на проекта проучваме начините за осигуряване на деца на възраст от 4 до 7 години „енергизиращи“ занимания, включващи физическо движение по време на почивките от уроците. Освен това зоната за игра в двора на детска градина „Братя Грим“ ще бъде преработена, за да насърчи по-приключенски форми на дейност и ние търсим финансиране, за да се осъществи този ремонт.