• English
  • български

Ние от „Еквилибриум“ вярваме, че качествената ранна грижа и образование е от решаващо значение за развитието на децата в посока независими и компетентни възрастни. Създавайки през 2017 г. първия Семеен център за ранно детско развитие в Русе в подкрепа на родители, възпитатели и социални работници, ние инициирахме модернизацията на детското и предучилищното образование в България чрез нашия нов проект: „Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа – България“.
Период на изпълнение: януари 2019 г. до декември 2021 г. Източник на финансиране: Фондация Villum, Дания
Ние сме местен партньор на VIA University College, Факултет по образование и социални изследвания, Дания.
Общата цел е да се стимулира националната информираност за важността на високото качество в образованието в ранно детство. Това ще бъде постигнато чрез създаване на модерна педагогика и среда за учене в детските градини, избрани за реформиране и създаване на осведоменост сред ключовите заинтересовани страни и националните медии. Действията по проекта ще доведат до трансформация на педагогическия подход и учебна среда в софийската детска градина „Братя Грим“. Също така, русенската детска градина „Снежанка“ ще се възползва от обученията, провеждани в София от експерти от Виа колеж, Дания.
Очаквани резултати:

– Трансформация на педагогическия подход на базата на обучение и развитие на компетентността по време на работа в рамките на съществуващите учебни програми и регулаторни рамки;
– Обширно ремоделиране и обновяване на вътрешни и външни площи и инвестиции в ново оборудване в двете пилотни детски градини;
– Привличане на родителска подкрепа;

–  Създаване на конкретен модел за демонстрация пред правителството и други заинтересовани страни
Резултати:

Педагогика
Започвайки през март 2020 г., карантинните мерки, свързани с COVID 19, направиха невъзможно датските обучители да посещават български детски градини. Екипът на проекта обаче е измислил нова формула. Кратките лекции се изнасят от разстояние (онлайн) и се увеличава акцента върху практическата групова работа.
Проектиране и обновяване
При работа с деца, е съвсем естествено много дейности да се извършват на нивото на пода или земята. Освен това, детските градини обикновено са оборудвани със специални мебели за деца и това изисква възрастните да се навеждат или приклякат, за да работят на „детско ниво“. Много възможности за обучение обаче се случват на „нивото на възрастни“. Например, предлагането на храна на детско ниво е неестествено в западния социален контекст.
Високи столове, произведени от български занаятчии ще дадат възможност на малките деца да се изкачат до нивото на възрастните, където те могат да се научат да си помагат в различни дейности и да споделят опит в по-естествен контекст.
Постигнато е споразумение с местната власт в София за озеленяване на големи части от зоната за игра на открито в детска градина „Братя Грим“. В рамките на програма, ръководена от LATT – Landscape & Architecture, ще бъдат инсталирани нови съоръжения, които предоставят неограничени възможности за въображението, приключенски игри, социалното, когнитивното и двигателното развитие на малките деца.
Ангажираност с родители
През февруари 2020 г. служителите в „Братя Грим“ бяха домакини на изключително успешна родителска вечер, по време на която демонстрираха групови занимания с деца, които родителите обикновено не виждат. Освен това Елизабет Лурсен (от Виа колеж) и Дейвид Бисет („Еквилибриум“) отговориха на въпроси на родителите относно проекта.
Изобразителни и видео материали са качени на уебсайтовете на детската градина, които дават на родителите представа за напредъка.