• English
  • български

Приобщаването на широката общественост към целите и мисията на доставчиците на социални услуги. Предоставяне на възможности за доброволчество и дарителство, което разширява ресурсите за децата и семействата, ползващи социалните услуги.

Използване на модела за създаване на неформални мрежи, които са по – устойчиви във времето, за подкрепа на потребителите в тяхната общност. Развиване на общността чрез   възраждане на ценностни категории като лична ангажираност, отговорност, съпричастност към по-уязвимите членове.

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни часа, разпределени в два дни.

Цена: 80 лева

За повече от трима участници от една организация – отстъпка от 10%!

Обучаващ екип:

Галина Бисет: Галина е един от учредителите на „Еквилибриум“  и нейната задача е осигуряване на финансова стабилност на сдружението. Тя е консултант на Комплекса за социални услуги в гр. Русе и насърчава иновация в оптимизирането на ресурсите за предоставяне на устойчиви и качествени услуги за децата и техните семейства.

Елена Петкова:  Елена е експерт  комуникации и организиране на събития в Комплекса за социални услуги. Неин „специалитет” са тънките трикове за създаване на положителен публичен имидж и вдъхновяващата реклама. Специализира в сферата на привличане на различни ресурси, с цел подобряване качеството на предоставяните услуги и устойчивия ефект от това за децата и семействата.