• English
  • български

Потапяне в природата: пустошта като безопасно и стимулиращо място за игра за

деца, включително тези със специални потребности или предизвикателно

поведение (Дейвид Бисет);

Себеизразяване чрез изкуствата: пърформансът като микс от различни

музикалнодраматични форми за отработване на чувствителни проблеми у децата

и младежите(Галя Бисет и Дейвид Бисет).

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни часа, разпределени в два дни.

Цена: 80 лева

За повече от трима участници от една организация – отстъпка от 10%!

Обучаващ екип:

Дейвид Бисет: Дейвид е председател на Управителния съвет на „Еквилибриум” и специализира в неформално образование, детско включване и младежки активизъм.

Ръководството на „Еквилибриум” – „Учене чрез преживяване”, е написано от Дейвид и отразява неговите знания и умения относно работата с младежи сред природата.

Галина Бисет: Галина има уникален теоретичен и практически опит в обучението на специалисти, формални и неформални мрежи както на възрастни, така и на деца

и младежи. Галина е опитен планинар, обучен „life guard“ и има много практически опит в организирането на детски приключенски лагери.