• English
  • български

Системен, професионален подход към осигуряване на безопасността на работещите в социалните услуги.

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни часа, разпределени в два дни.

Цена: 80 лева

За повече от трима участници от една организация – отстъпка от 10%!

Обучаващ екип:

Дейвид Бисет: Дейвид е председател на УС на „Еквилибриум” и с особена отговорност за детското включване и младежкия активизъм. Дейвид е ръководител проект на Комплекса за социални услуги в гр. Русе и заедно с Галя са изработили и внедрили системи за управление, базирани на силните страни, мотивиращи професионалното представяне на членовете на екипа и с осезаемо и измеримо въздействие върху качеството на живот на децата в риск и техните семейства.

 

Галина Бисет: Галина управлява европейската дейност на британската

организация „Надежда и домове за децата”, която е специализирана в

деинституционализация и развиване на услуги, които помагат на децата да

останат заедно с родителите си или да израснат в среда, близка до семейната.

Има международен опит в обучението на експерти, специалисти, формални и

неформални мрежи както на възрастни, така и на деца и младежи. Галина

управлява проекти в Централна и Източна Европа. Тя е консултант на Комплекса за социални услуги в гр. Русе и насърчава иновация в развитието на социалните услуги и човешкия ресурс.

Стефка Петева – социален работник и ръководител ЦРДУ в КСУДС с опит във

водене на случай, пряка работа с деца, индивидуално консултиране на деца и

възрастни, изготвяне и провеждане на тренинг-обучения за деца и възрастни.

Има опит в обучението на професионални екипи (ЦОП и ОЗД Тетевен, ЦОП и ОЗД Червен бряг, екипи на Координационните механизми за деинституционализация в Перник, Пловдив и Пазарджик).

 

Надежда Петрова – психолог и ръководител на ЦНСТ с практика в работа по

случай, индивидуалното и групово консултиране на деца и родители; подготовка

и провеждане на групова работа (тренинги) с деца и родители, работа с деца и

семейства в неравностойно положение, водеща на обучения за обучители в

социалната и образователните сфери, опит в организация на дейността на ЦНСТ.

Има опит в обучението и консултиране на професионални екипи и групи  (ЦОП и ОЗД Тетевен, ЦОП и ОЗД Червен бряг, екипи на Координационните механизми за деинституционализация в Перник, Пловдив и Пазарджик).

Пламена Стефанова: Пламена е част от екипа на Комплекса за социални услуги от неговото създаване – 2005 г. Социален работник, обучител на приемни семейства, координатор на кампании на Комплекс в училищата и общността. По настоящем е управител на два от  Центровете за настаняване от семеен тип  за деца и младежи с увреждания в Русе, създадени по проект „Детство за всички“.

Елена Петкова: Квалифициран педагог и фасилитатор, Елена е сред най-ранните

пионери в развитието и разпространяването на интерактивни модели на обучение

в България. Участва в изработване и апробиране на различни инструменти за управление на качеството.