• English
  • български

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПериод на изпълнение: септември 2011 г. – април 2012 г.

Източник на финансиране: Тръст за гражданско общество в централна и Източна Европа и Институт „Отворено общество” – София

Роля на организацията: в консорциум  с „Клуб отворено общество – Русе“ и Клуб по конен спорт „БТБ – Русе” (водеща)

Резултати: 6 деца с тежки и комплексни увреждания от Центъра за настаняване от семеен тип и 5 деца с увреждания, потребители на програма „Ранна интервенция“ в комплекса преминали 10 сесии по хипотерапия.  10 деца от Центъра за работа с деца на улицата (деца със социална дезадаптация) преминали 24 сесии по хипотерапия.