• English
  • български

Период на изпълнение: ноември 2011 г. –  март 2012 г.

Източник на финансиране: Фондация „Лале” и Фондация „ОУК“

Роля на организацията: бенефициент и подизпълнител на водещата Фондация „Карин дом”

Резултати: Обучен 1 специалист  от организацията в специфични методи на работа – семейно ориентиран подход и апробиране на иновативна програма “Ранна интервенция  за деца със специални потребности“, като част от услугата „Подпомагане на деца със специални потребности и техните семейства” в КСУДС. Включени в програмата 7 деца със специални потребности и техните семейства. Проведени 63 домашни посещения, 77 терапевтични сесии и 29 консултации.