• English
  • български

Период на изпълнение: декември 2011 г. – юни 2012 г.

Източник на финансиране: Фондация „Помощ за благотворителността в България”

Роля на организацията: водеща

Резултати: Обучени 4 специалисти от организацията (кинезетерапевт, социален работник, психолог, медицински специалист) на тема „Ранна интервенция при деца с изоставане в развитието – общностен подход“. Обхванати в програма „Ранна интервенция“ 10 деца от 0-6 г. и техните семейства. Стартиране на група „Необикновени родители на необикновени деца“ и на програма за взаимопомощ „SOS родител“.