• English
  • български

Период на изпълнение: март 2020 г. –  юли 2020 г.

Източник на финансиране: Фондация „Америка за България“ и посолството на САЩ в България

Роля на организацията: изпълнител

Конкретни цели:  Да подкрепим семейства, изпаднали в криза в резултат на извънредното положение и кризата в следствие на Ковид 19. Да обезпечим нуждите от лични предпазни средства и дезинфектанти и неща от първа необходимост в социалните услуги, управлявани от „Еквилибриум“.

Резултати:  Средствата бяха използвани за оказване на подкрепа на семейства, изпаднали в бедствено положение в резултат от кризата с корона вируса. Осигурени са 112 хранителни пакета на семейства в нужда, вкл. маски, перилни препарати, лекарства,  адаптирани млека и памперси за бебетата. Бяха подкрепени самотни родители, семейства, които са изгубили доходите си поради съкращаване от работа, баби и дядовци, които отглеждат внуците си, поради това че родителите са в чужбина и не могат да изпращат средства също поради загуба на работни места. Още за социалните услуги бяха осигурени дезинфектанти, лични предпазни средства на персонала – ръкавици, маски, защитни облекла, хранителни продукти за децата и младежите, хранителни добавки и ентерални храни за децата с потребност от постоянна медицинска грижа.