• English
  • български

Период на изпълнение: април 2020 г. –  декември 2020 г.

Източник на финансиране: Фондация ОУК, Международни социални служби

Роля на организацията: подизпълнител

Конкретни цели:  Да подкрепим 5 центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ): ЦНСТ за младежи с увреждания „Любов“ и „Надежда“ гр. Русе; ЦНСТ за деца и младежи с увреждания „Розовата къща“ гр. Русе, ЦНСТ за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа „Слънчо“ гр. Русе, ЦНСТ за здрави деца гр. Бяла.

Резултати:  Средствата бяха използвани за дезинфектанти, лични предпазни средства на персонала, тестове за Корона вирус на служители, хранителни продукти за децата и младежите, хранителни добавки и ентерални храни за децата с потребност от постоянна медицинска грижа, а също и за допълнителни възнаграждения за работещите на първа линия детегледачи и специалисти по време на извънредното положение, които осигуриха непрекъсната 24-часова грижа за децата и младежите, допълнителни занимания и обезпечаване на дистанционното им обучение, както и дистанционните програми на дневните центрове, които децата и младежите не можеха да посещават.