• English
  • български

Период на изпълнение: март 2017 – март 2018 г. – приключен

Източник на финансиране: Фондация „Подслон за човечеството“ – „Хабитат“

Роля на организацията: изпълнител

Постигнати резултати:

Подкрепени 38 семейства с ниски доходи в Община Русе и Община Сливо поле, отглеждащи деца с безлихвени заеми за ремонтни дейности в домовете си, което да осигури по-добро място за живот и развитие на децата и родителите.

Осигурявани от Фондация „Подслон за човечеството“ 3 безплатни обучения за групата от заемополучатели от общините Русе и Сливо поле, които не са задължителни, но са особено ефективни и полезни. Темите са „Финансова грамотност и умения за семейно бюджетиране“; „Енергийна ефективност или как да използваме ефективно енергийните ресурси“ и „Решения за подобрения в дома – практически съвети за често извършвани жилищни ремонти“

Подробности за програмата:

Безлихвените заеми  бяха в размер от 200 до 1000  лева и се изплащаха на малки месечни вноски в срок до 1 година. Събраните вноски се връщат в местния Фонд за жилищни подобрения и се предоставят на следващите нуждаещи се семейства. Всички семейства, които успяха да се възползват по тази програма са и потребители на „Еквилибриум“ и получиха многообразни социални услуги като: семейно консултиране, обучения, курсове за придобиване на образователна степен, здравна помощ и много други. Кандидатите бяха селектирани от съвместна Комисия по подбор, съставена от представители на Фондация Хабитат – „Подслон за човечеството“ България и „Еквилибриум“.