• English
  • български

Период на изпълнение: януари 2010 г. – декември 2011 г.

Източник на финансиране: „Надежда и домове за децата“ – Великобритания

Роля на организацията: водеща, в партньорство с община Тетевен

Резултати: извеждане на всички 32 деца в семейна среда: реинтеграция, осиновяване, приемна грижа. Превенция на 21 нови настанявания през 2010. Създаване на приемни семейства в Тетевен, Червен бряг. Закриване на ДМСГД на 28.12.2010. Разкриване на ЦОП като държавно-делегирана дейност в сградата от 1.03.2011 с капацитет 80 и широк спектър от услуги, включително и „Спешен прием“. Първият закрит ДМСГД, тествана процедура, създаден работещ модел за България.

Опитът обобщен в публикация и филм „Променени съдби“