• English
  • български

pdf-buttonpromeneni-sadbiНа 28.12.2010 г. българското правителство взе решение за закриване на ДМСГД в град Тетевен.

Решението е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, както и с утвърдената от Министерството на здравеопазването „Концепция за деинституционализация на децата от домовете за медико-социални грижи.

Закриването се извърши в рамките на проект „Преструктуриране на Дома за медико-социални грижи – Тетевен и изграждане на алтернативни социални услуги за деца и семейства (Център за обществена подкрепа)” на британската благотворителна организация „Надежда и дом за децата”, в партньорство със Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” – Русе и със сътрудничеството на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и община Тетевен. Проектът се осъществява в продължение на 24 месеца – от януари 2010 до декември 2011 и чрез съответните споразумения е обезпечен плавния преход от специализирана институция към комплекс от социални услуги за деца и семейства в общността.

„Променени съдби” е вълнуващ разказ за затварянето на дома, който включва моделът, който бе следван при работата ни в Тетевен – елементите на оперативния план, най-важните финансови и управленски критерии, поуките от проекта. Можете да прочетете пълния текст тук