• English
  • български

Период на изпълнение: април, 2016 – март, 2019

Източник на финансиране: Фондация „Велукс“

Роля на организацията: изпълнител

Цел: Създаване на център, където ще работим пряко с деца и семейства, но и ще осигуряваме ноу-хау по ранно детско развитие и практически методи за работа с деца от 0  до 7 години за специалисти, работещи в сферата на образованието и грижата за децата.

Това не е социална услуга. Това е независимо начинание.

Сградата на новия център се намира на улица „Доростол“ (близо до голяма детска градина и недалеч от университета).

 Силно се противопоставяме на използването на прекалено структуриран и твърде академизиран подход в работата с деца под 7 годишна възраст.

Ние насърчаваме свободната игра

  1. Тя е свободно избрана от детето
  2. Ръководена е лично от детето
  3. Тя е вътрешно мотивирана, а не провокирана от външни източници като награди или по принуда
  4. Ангажира активно детето в една стимулираща и лишена от стрес среда, която то е мотивирано да изследва

ПОДХОДЪТ

Работа със семействата

През 2016 г. говорихме с много родители на малки деца. Те споделиха, че искат неща, които понастоящем липсват в България – лесен достъп до съветници и ресурси; гостоприемни места за срещи, където семействата могат да получават неформална помощ; непринудена и позитивна комуникация; възможността за споделяне и участие в родителски групи.

Достигане на едно по-добро място: толерантност и многообразие

Искаме да създадем този нов център, защото осъзнаваме, че съществува огромна бездна между ранното възпитание и образование в България и най-прогресивните европейски подходи. Обширно международно проучване разкрива, че съществуват опасности, свързани с академизирането на дейностите в детските градини и предучилищните групи.

 Партньорствата ни с няколко  семейни центъра в Швеция са ни научили, че педагозите, социалните и здравни работници могат да използват опростен и разбираем език и да споделят еднакви идеали във възпитанието и грижата за най-малките, базирани на задълбочено познаване на начина, по който децата се развиват когнитивно, социално, емоционално и духовно. В Единбург, Шотландия работим с всепризнати детски градини, които с право поставят играта над педагогиката и дисциплината и показват изумителни резултати. Ще създадем среда за деца от 0 до 7 години, базирана на модерна интерпретация на идеите на Фридрих Фрьобел.

Създаване на общоприето тълкуване на начина, по който децата учат и се развиват

Един нов, интегриран подход към семейната подкрепа трябва да бъде базиран на задълбочено познаване на начина, по който децата учат и се развиват. Има нужда от значителна промяна в професионалните подходи и огромно подобрение в разбирането на тази материя в България.

 Създаване на иновации

Новият център ще осигури материалните и човешки ресурси,които да бъдат в помощ на родители, педагози и социални работници и ще промотират семейно здраве и благополучие. Екипът ще работи пряко със семействата, а центърът ще служи като „инкубатор“ за намиране на работещи модели, които да са приложими и ефективни.

Рамката за обучение е ясна и проста

Създадохме рамка за обучение, която определя границите на нашата работа и дефинира ясно принципите на нашия подход.

Учебна среда, която е приспособима и достъпна

Ще бъдем радикални в използването на пространството и мебелите, с които разполагаме. Средата ще бъде приспособима и ще комбинира предмети, които са леснопреносими и имат различни приложения. Това ще бъде от полза, когато заниманията включват театър или разказване на истории и приказки. Максимално ще се възползваме от естествените материали и ще използваме подръчни средства и материали като заместител на традиционните играчки, прилагайки „закона за джунджуриите / подръчните вещи“.

Участие на общността

Новият център ще бъде място за обмяна на идеи и опит, а семействата ще допринасят за неговото развитие и разрастване. Ще използваме техните умения, таланти и страсти.

За текуща информация по дейностите на проекта четете в нашия сайт: www.eq-bg.org