• English
  • български

Защо логото ни е  с делфинче и бяла лястовичка?

„Любознателни, интелигентни, закачливи, делфините водят мореплавателите към сигурни води.”

Според една гръцка легенда Дионисий, бог на виното и веселието, веднъж се озовал на кораб, плаващ между о-вите Икария и Наксос в Средиземно море. Без да подозира истинската същност на своя пасажер, екипажът решил да го отвлече и продаде в робство. Разбирайки за заговора, Дионисий оплел кораба с лози, а във въздуха се понесли звуци на гайда. Появили се леопарди и лъвове и веслата на екипажа се превърнали в змии. За да се спасят, моряците до един скочили зад борда. Богът на морската шир, Посейдон, ги превърнал в делфини и ги обрекъл да помагат на мореплавателите, насочвайки лодките им към сигурни пристанища.

Пролетта вече е тук. Тук са вече и лястовиците, за да възвестят новото начало и пробуждането на живота. Народът ни вярва, че тези прелетни птици са символ на възраждането, светлината и доброто.