• English
  • български

Период на изпълнение: юли 2020 –  ноември 2020

Източник на финансиране: Програма „Ирис“. Програма, създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Роля на организацията: изпълнител

Конкретни цели:  Да подкрепим общо 245 човека, от които 60 семейства, 110 деца. Подкрепа на 60 семейства, при които съществува риск от изпадане в бедствено положение, предотвратяване риска от раздяла с децата, подобряване на психо-емоционалното им състояние и информираността им за предпазване от Коронавирус. Проектът ще подкрепи семейства, изпаднали в нужда на територията на Община Русе, вкл. и малките населени места от общината.