• English
  • български

Период на изпълнение: Януари, 2019 – декември, 2020 

Източник на финансиране: Фондации „Велукс“

Роля на организацията: Български партньор на VIA University College, Дания

Очаквани резултати:

Провеждане на начални действия в ДГ „Братя Грим“, София

Провеждане на следващи действия в ДГ „Снежанка“, Русе

  • Провеждане на 24 обучителни курса, всеки в продължение на 4 дни, за персонала на детското заведение
  • Осигуряване на препоръки за реновиране на сградите, където се помещават детските заведения и подкрепа за първите стъпки по процеса на реновиране
  • Осигуряване на две работни посещения в Орхус, Дания, чиято цел е по-доброто разбиране на датската система за ранно детско образование
  • Участие в международно събитие за обучение по мениджмънт
  • Разработване на Стратегия за учене чрез действие за България
  • Провеждане на две събития в страната

 

Обща цел на проекта:

Създаване на платформа за реформа на ранното детско образование в България

Конкретни цели

  • Използване на наученото по време на проекта като модел за реформа на предучилищната педагогика
  • Прилагане на нови принципи в дизайна, които оказват въздействие върху средата в детските градини и методите на работа с малки деца